Utbildningar

Anhörig- och patientbildningar vid Smärt & Psykiatricentrum i Malmö

Våra utbildningar

Här nedan hittar du information om våra utbildningar på Smärt & Psykiatricentrum.

Klicka på rubrikerna eller på  och -tecknet till höger om rubrikerna nedan för att visa och stänga info.

ANHÖRIG/PATIENT UTBILDNING ADHD

Denna utbildning/samtalsmöjlighet vänder sig till patient och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förstålse för hur psykiska ohälsa påverkar alla som berörs.
Att öka kunskapen kring aktuell diagnos. Att garantera handlings och strategier för hantering.

Antal gånger: 5 gånger, 5 träffar

SMÄRTGRUPP – KRONISK SMÄRTA

Denna utbildning/samtalsmöjlighet vänder sig till patient och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förstålse för hur ett kroniskt smärttillstånd påverkar alla som berörs.
Att öka kunskapen kring aktuell diagnos. Att garantera handlings och strategier för hantering.

ANHÖRIGUTBILDNING – PSYKISK OHÄLSA

Denna utbildning/samtalsmöjlighet vänder sig till patient och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förstålse för hur psykiska ohälsa påverkar alla som berörs.
Att öka kunskapen kring aktuell diagnos. Att garantera handlings och strategier för hantering.

Antal gånger: 5 gånger, 5 träffar

[spcmalmo_quote_box quote="``mitt uppdrag som läkare är att trösta, lindra och bota``." cite="Hippokrates (460 f.Kr.–370 f.Kr.)"]

En bättre vård, och en bättre upplevelse

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och utgår från varje enskild individs personliga behov och önskemål. Vårt mål på smärtmottagningen är att minska förekomsten av smärta och psykiska problem i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten.