Utbildningar

För patienter och anhöriga

Våra utbildningar

Här hittar du information om våra utbildningar på Smärt & Psykiatricentrum.

Klicka på rubrikerna eller på  och -tecknet till höger om rubrikerna nedan för att visa och stänga info.

Utbildning ADHD: Patient eller Anhörig

Denna utbildning och samtalsmöjlighet vänder sig till patienter och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur psykisk ohälsa påverkar alla som berörs.
Vi ökar kunskapen kring aktuell diagnos, och garanterar handlingsstrategier för hantering.

Antal gånger: 5 gånger, 5 träffar

Smärtgrupp: Kronisk Smärta

Denna utbildning och samtalsmöjlighet vänder sig till patienter och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur ett kroniskt smärttillstånd påverkar alla som berörs.
Vi ökar kunskapen kring aktuell diagnos, och garanterar handlingsstrategier för hantering.

Anhörigutbildning: Psykisk Ohälsa

Denna utbildning och samtalsmöjlighet vänder sig till patienter och anhöriga.
Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur psykisk ohälsa påverkar alla som berörs.
Vi ökar kunskapen kring aktuell diagnos, och garanterar handlingsstrategier för hantering.

Antal gånger: 5 gånger, 5 träffar

Ring för att ställa frågor, boka en tid eller komma i kontakt med läkare.

Vi ger dig bästa möjliga vård.

040-655 26 00

Telefontid
Mån-Tor: 9.30 – 12
Fre: 10 – 12