Smärtcentrum i Malmö

Vår smärtmottagning hjälper dig att ta hand om din smärta

Smärtmottagningen

Vår Smärtmottagning tar emot patienter med akut och kronisk smärta för utvärdering och smärtbehandling. Vårt mål på smärtkliniken är att minska förekomsten av smärta i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten. Behandlingen utföres av specialistläkare, psykolog och specialistsjuksköterska med erfarenhet av smärtbehandling. Detta säkerställer ett professionellt förlopp med utgångspunkt i dig och din livssituation.

Smärtbehandling av akut och kronisk smärta

Smärtbehandlingen är individuell och planeringen utarbetas tillsammans med varje patient vid ett första konsultationsbesök. Vi har ett helhetsperspektiv och utgår från varje enskild individs personliga behov och önskemål. Vi tar tillvara dina egna resurser och arbetar ifrån dessa för att på så vis öka livskvaliteten. Vi arbetar med såväl ett medicinskt, som ett psykologiskt och ett socialt perspektiv för smärtbehandling.

Vår verksamhet bedrivs polikliniskt.

Vi är här för Dig

All personal i smärtmottagningen har stor erfarenhet och kompetens om smärtbehandling. Smärtmottagningen är ett privat, tryggt alternativet till den idag hårt belastade Region Skåne. Vår målsättning är att du som patient ska bli professionellt bemött när du kontaktar smärtmottagningen. Korta väntetider, ett gott omhändertagande samt en strikt sekretess är grundläggande ledord inom vår verksamhet. Smärtmottagningen välkomnar patienter från hela Sverige.

[spcmalmo_quote_box quote="``mitt uppdrag som läkare är att trösta, lindra och bota``." cite="Hippokrates (460 f.Kr.–370 f.Kr.)"]

En bättre vård, och en bättre upplevelse

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och utgår från varje enskild individs personliga behov och önskemål. Vårt mål på smärtmottagningen är att minska förekomsten av smärta och psykiska problem i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten.

Behöver du komma i kontakt med en läkare, boka tid eller har frågor

Ring så kommer vi att se till att du får bästa möjliga vård.

Telefontider Bokning/Frågor

Mån–Tor: 9.30–12.00  Fre: 10.00–12.00

040-655 26 00