Smärtcentrum i Malmö

Vi lindrar din smärta

Smärtmottagningen

Vår Smärtmottagning tar emot patienter med akut och kronisk smärta för utvärdering och smärtbehandling. Vårt mål på smärtkliniken är att minska förekomsten av smärta i vardagen, och på så sätt öka din funktion och livskvalitet. Behandlingen utföres av specialistläkare, psykolog och specialistsjuksköterska med erfarenhet av smärtbehandling. Detta säkerställer ett professionellt förlopp med utgångspunkt i dig och din livssituation.

Smärtbehandling av akut och kronisk smärta

 

Smärtbehandling är unik för varje patient så vi ger dig ett skräddarsytt bemötande. Vi har ett helhetsperspektiv och jobbar utifrån dina personliga behov och önskemål. Vi sätter oss in i din situation och tar tillvara på dina egna resurer för att öka din livskvalitet. Verksamheten bedrivs polikliniskt.

Vi behandlar kronisk neuropatisk smärta på en evidensbaserad basis. För att ge bäst smärtlindring och rehabilitering kombinerar vi gabapentinoider, antidepressiva medel och cannabinoider. Behandlingen anpassas till den enskilda patienten och följs upp kontinuerligt för att nå en god effekt med minst biverkningar. Opioider förskrivs endast i undantagsfall då de inaktiverar patienten istället för att hjälpa.

Referenser:
Etiology and Pharmacology of Neuropathic Pain. Alles SR & Smith PA. Pharmacological Reviews 70: 315–347, April 2018.
Medical Cannabis for Neuropathic Pain. Lee G et al. Curr Pain Headache Rep 1;22: 8, Feb. 2018.
Selective Cannabinoids for Chronic Neuropathic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Meng H et al. Anesth Analg125: 1638-1652, Nov. 2017.

Vi är specialiserade på följande kroniska smärttillstånd:

 

Nervsmärta (neuropatisk eller neurogen smärta)
Smärta orsakad av sjukdom eller skada på det sensoriska nervsystemet. Sjukdom och skada i hjärnan, ryggmärgen, nervrötter, nervplexus och nerver kan orsaka nervsmärta. Smärtan är vanligtvis ett varningstecken för eventuell vävnadsskada.

Ischias smärta
Uppstår genom klämning, inflammation eller skada på ischiasnerven. Ischiassmärta kan börja vid ländryggen, dra ner i skinkorna och stråla ner i baksidan av benet och foten.

Ländryggssmärta (lumbago)
Smärta eller obehag i ryggen i området mellan nedre revbenen och skinkans nedre del. Intensiteten går från ganska mild till mycket stark.

Ansiktssmärta (trigeminusneuralgi)
Ett mycket smärtsamt tillstånd som påverkar nerven för känsla av beröring i ansiktet, trigeminusnerven. Trigeminusneuralgi är en svår och intensiv smärta som oftast förekommer i ena ansiktshalvan.

Fantomsmärta
Efter en amputation kan du uppleva smärta som tycks komma från kroppsdelen som inte längre finns där. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt och oroligt.

Polyneuropati (neurit)
Drabbar ofta personer med en sämre behandlad diabetes. Diabetisk neurit beskrivs som stickningar och sveda, särskilt på natten och är ofta lokaliserad i fötter och ben, och ibland även i händer och armar.

Algoneurodystrofi (CPRS, axelhandssyndrom, Sudeck’s atrofi)
En störning i nervsystemet som orsakar en ofta diffus och intensiv smärta och sensoriska avvikelser. Onormalt blodflöde och svettning kan förekomma i det drabbade området, samt problem med rörelsemusklerna och förändringar i vävnadens struktur.

Muskeldystrofi
En grupp av ärftliga muskelsjukdomar där muskelvävnad gradvis ersätts med bindväv. Muskeldystrofi är en samlingsbeteckning för 30-40 olika sjukdomar. Symtomen ökar muskelsvaghet och det är välkänt att muskeldystrofi kan orsaka muskelsmärta, kramper och spasmer.

Charcot-Marie-Tooth
Kalls även motorisk och sensorisk neuropati och är ett antal ärftliga sjukdomar i rörelse- och sensoriska nerver. Beröringskänslan kan påverkas så du har svårt att avgöra värme eller kyla. Du kan få sår på fötterna utan att märka det. Vissa får smärta av en ökad beröringskänsla, och smärtsamma muskelspasmer kan förekomma.

Ryggmärgsskada
40 procent av fallen sker i en olycka där ryggraden går sönder, vanligtvis efter trafik-, fall- och idrottsolyckor. 60 procent får det av sjukdom såsom inflammatotion, vaskulär missbildning eller cancer. Ryggmärgsskada ger ofta betydande smärtproblem, nervsmärta, fantomsmärta och smärtsam spasticitet.

Cancersmärta
Majoriteten av cancerpatienter upplever smärta orsakad av sjukdomen eller dess behandling. De som lever länge med cancer eller överlever sjukdomen kan fortsatt plågas av kvarstående smärta som kan komma av själva cancern eller cancerbehandlingen.

Smärta efter stroke
Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter får kronisk smärta som är ihållande och återkommande med mer än 3-6 månaders varaktighet. Vanligast är muskuloskeletal smärta, huvudvärk, smärtsam spasticitet och axelsmärta. Axelproblem är en känd konsekvens.

Vi finns här för dig

Vår erfarna personal har en stor kompetens i smärtbehandling. Du garanteras alltid ett professionellt och empatiskt möte hos oss. Smärtmottagningen är ett privat, tryggt alternativ till det idag hårt belastade Region Skåne. Vi erbjuder korta väntetider, ett gott omhändertagande och en strikt sekretess. Vi tar emot patienter från hela Sverige.

Vi är särskilt kunniga i den stora samsjuklighet som finns inom smärta och psykisk ohälsa, och angriper problematiken från två fronter samtidigt. Vår inriktning på både smärta och psykiatri ger oss alla verktyg för att hjälpa dig med ditt mående, oavsett vad det var som började göra ont inuti dig först. Vi vet att din smärta är riktig, och att den också är psykiskt påfrestande att bära.

En bättre vårdupplevelse

Vi bemöter både smärta och psykisk ohälsa med ett helhetsperspektiv som utgår från din livssituation. Vårt mål är att möta dina behov så att du kan leva ett friskt liv med alla möjligheter att förverkliga dina drömmar. Varken smärta eller psykisk ohälsa ska få hålla dig tillbaka.

Ring för att ställa frågor, boka en tid eller komma i kontakt med läkare.

Vi ger dig bästa möjliga vård.

040-655 26 00

Telefontid
Mån-Tor: 9.30 – 12
Fre: 10 – 12