Psykiatricentrum i Malmö

Psykiatrimottagningen har alla utredningsmöjligheter

Vi är här för Dig

Vår personal har stor erfarenhet och kompetens inom psykiatri. Vi är ett privat, tryggt alternativet till den idag hårt belastade Region Skåne. Vår målsättning är att du som patient ska bli professionellt bemött när du kontaktar oss. Korta väntetider, ett gott omhändertagande samt en strikt sekretess är grundläggande ledord inom vår verksamhet. Vi välkomnar patienter från hela Sverige.

 

Psykiatrimottagningen

Smärt & Psykiatricentrum är en privat smärtklinik och psykiatrisk öppenvårdsmottagning belägen centralt i Malmö. Målsättningen är att erbjuda kvalificerad psykiatrisk bedömning och behandling i linje med de behandlingsrekommendationer som finns. Vi strävar efter hög tillgänglighet och ett personligt omhändertagande.

Vi är en av de få mottagningar som ger rTMS behandling och dessutom har möjlighet att ge ECT behandlingar vid djupa desperationstillstånd. På mottagningen finns förutom psykiatriker, tillgång till psykologer och kontakt med psykolog kan etableras snabbt. Finns beroendeproblem kan även hjälp med detta erbjudas på mottagningen.

Verksamheten riktar sig till personer 15 år eller äldre med depressionsproblematik, stressproblematik, sömnstörningar, ångestsyndrom och neuropsykiatrisk frågeställning; ADHD/ADD och autismspektrumstörning. Vi utför diagnostiska utredningar samt frågor som rör läkemedelsbehandling.

Verksamheten vänder sig till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag.

Mottagningen är belägen i trevliga lokaler på Rörsjögatan 26a i Malmö.

Vår psykiatrimottagning erbjuder:

 • Korta väntetider
 • Personkontinuitet
 • Kvalificerad bedömning
 • Kvalificerade utredningar ex vis ADHD
 • Kvalificerad behandling: se nedan.

Våra behandlingar

Smärt & Psykiatricentrum erbjuder ett brett utbud av olika behandlingar inom Smärta & Psykiatri bl.a.

 • rTMS
 • ECT
 • ADHD
 • DEPRESSION
 • BEROENDE
 • POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM
 • PANIKÅNGEST
 • BIPOLÄR SJUKDOM mm
 • FARMAKA TERAPI
 • PSYKOTERAPI

 

Läs mer om Behandlingarna

 

En vinnande kombination

Tanken bakom Smärt & Psykiatricentrum är att ha en specialanpassad smärtklinik för patienter med smärtproblem men även en psykiatrisk avdelning där unga vuxna och vuxna med psykisk sårbarhet och ohälsa kan komma till snabbt. Det är väldigt vanligt att personer med någon form av psykisk ohälsa också har en starkt besvärande smärtproblematik.

Vår klinik skall snabbt kunna anpassa sig till patientens behov, ha hög tillgänglighet och medverka till att våra patienter blir friska och inte ”nästan friska” vilket vi har sett bidrar till hög risk får återfall.

En viktig komponent är att kunna vara tillgänglig så snabbt som möjligt just för att undvika att man förvärras i sin smärta eller psykiska sjukdom. Långa väntetider däremot kan bidra till en kraftig försämring även med risk för att samsjuklighet uppstår och då menar vi inte bara andra psykiska besvär utan även kroppsliga.

Då vi även bidrar med fullständiga utredningar såsom exempelvis ADHD, ADD, Autismspektra utredningar, LSS-utredningar, personlighetsutredningar, utredningar för smärta av akut -eller kronisk natur och naturligtvis behandling för alla dessa tillstånd, vet vi att tillgänglighet och korta väntetider bidrar till att man snabbare blir botad.

[spcmalmo_quote_box quote="``mitt uppdrag som läkare är att trösta, lindra och bota``." cite="Hippokrates (460 f.Kr.–370 f.Kr.)"]

En bättre vård, och en bättre upplevelse

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och utgår från varje enskild individs personliga behov och önskemål. Vårt mål på smärtmottagningen är att minska förekomsten av smärta och psykiska problem i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten.

[spcmalmo_quote_box quote="``mitt uppdrag som läkare är att trösta, lindra och bota``." cite="Hippokrates (460 f.Kr.–370 f.Kr.)"]