Välkommen till Smärt & Psykiatricentrum Malmö

Vår Personal

Vår personal

Marco Nobis
Chefläkare

Utbildad läkare från Italien och arbetat många år både i Sverige och Danmark. Specialist i psykiatri med inriktning mot behandling med s.k. neuromodulation såsom ECT, tDCS, TBS och rTMS. Dessutom är jag farmakologiskt inriktad. Jag har arbetat som läkare sedan 1989 och som specialist sedan 1997.

Niels Videndal Olsen
Specialistläkare anestesi

Har varit överläkare på Rigshospitalet Köpenhamn i över 20 år. Han är dr. med. från Köpenhamns Universitet, och som lektor undervisar han läkarstuderande i smärtmekanismer och smärtstillande läkemedels farmakologi. Niels Vidiendal Olsen har en stor forskningserfarenhet och är ordförande i en av Region Huvudstaden i Köpenhamn vetenskaps etiska kommittéer.

Björn Erickson
Psykolog

Leg psykolog 1988. 5 års arbete på Orupssjukhuset som ledare av ett multidisciplinärt smärtteam med fokus på behandling av neuropatisk smärta. Handledd bl.a. av Professor Bengt Sjölund. Dessutom mångårig tjänstgöring inom vuxenpsykiatri. Vidareutbildning inom bl.a. hälsopsykologi, neuropsykologi och farmakologi.

Behöver du komma i kontakt med en läkare, boka tid eller har frågor

Ring så kommer vi att se till att du får bästa möjliga vård.

Telefontider Bokning/Frågor

Mån–Tor: 9.30–12.00  Fre: 10.00–12.00

040-655 26 00