Välkommen till oss!

Vår personal

Marco Nobis
Chefsläkare

Utbildad läkare från Italien som arbetat många år både i Sverige och Danmark. Specialist inom psykiatri med inriktning mot behandling med s.k. neuromodulation såsom ECT, tDCS, TBS och rTMS. Marco är även farmakologiskt inriktad. Han har arbetat som läkare sedan 1989 och som specialist sedan 1997.

Niels Videndal Olsen
Specialistläkare anestesi

Har varit överläkare på Rigshospitalet Köpenhamn i över 20 år. Han är dr. med. från Köpenhamns Universitet, och som lektor undervisar han läkarstuderande i smärtmekanismer och smärtstillande läkemedels farmakologi. Niels Vidiendal Olsen har en stor forskningserfarenhet och är ordförande i en av Region Huvudstaden i Köpenhamn vetenskaps etiska kommittéer.

Björn Erickson
Leg. Psykolog

Leg psykolog 1988. 5 års arbete på Orupssjukhuset som ledare av ett multidisciplinärt smärtteam med fokus på behandling av neuropatisk smärta. Handledd bl.a. av Professor Bengt Sjölund. Dessutom mångårig tjänstgöring inom vuxenpsykiatri. Vidareutbildning inom bl.a. hälsopsykologi, neuropsykologi och farmakologi.

Ring för att ställa frågor, boka en tid eller komma i kontakt med läkare.

Vi ger dig bästa möjliga vård.

040-655 26 00

Telefontid
Mån-Tor: 9.30 – 12
Fre: 10 – 12