Smärt & Psykiatricentrum Malmö

Vi hjälper dig att ta hand om din smärta

Smärt & Psykiatricentrum
En vinnande kombination

Tanken bakom Smärt & Psykiatricentrum Malmö är att ha en specialanpassad smärtklinik för patienter med smärtproblem men även en psykiatrisk avdelning där unga vuxna och vuxna med psykisk sårbarhet och ohälsa kan komma till snabbt. Det är väldigt vanligt att personer med någon form av psykisk ohälsa också har en starkt besvärande smärtproblematik.

Vår klinik skall snabbt kunna anpassa sig till patientens behov, ha hög tillgänglighet och medverka till att våra patienter blir friska och inte ”nästan friska” vilket vi har sett bidrar till hög risk får återfall. En viktig komponent är att kunna vara tillgänglig så snabbt som möjligt just för att undvika att man förvärras i sin smärta eller psykiska sjukdom.

Smärtklinik

Smärtklinikken tar emot patienter med akut och kronisk smärtproblematik för utvärdering och behandling. Vårt mål på smärtklinikken är att minska förekomsten av smärta i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten.

Behandlingen på smärtklinikken utföres av specialistläkare, psykolog och specialistsjuksköterska med erfarenhet av smärtbehandling. Detta säkerställer ett professionellt förlopp med utgångspunkt i dig och din livssituation. Verksamheten bedrivs polikliniskt.

Läs om våra behandlingar och Smärtklinikken

Psykiatricentrum

Psykiatricentrum är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder kvalificerad psykiatrisk bedömning och behandling i linje med befintliga behandlingsrekommendationer.

På psykiatrimottagningen finns förutom psykiater tillgång till psykologer, och kontakt med psykolog kan snabbt etableras. Som en av få mottagningar ger vi rTMS behandling, samt även ECT behandlingar vid djupa desperationstillstånd. Mottagningen erbjuder även hjälp med beroendeproblem.

Läs om våra behandlingar och Psykiatrimottagningen

Öppettider

Måndag–Torsdag: 10.00–16.00

Fredag: 10.00–12.00

Telefontider Bokning/Frågor

Måndag–Torsdag: 9.30–12.00

Fredag: 10.00–12.00

Kontakta oss

Tel: 040-655 26 00

Email: info@spcmalmo.se

Medicinsk service
för Din trygghet

Bedömning

Vid första konsultationen tar vi oss god tid att lyssna på dig
och sätta oss in i din
problematik och aktuella problem för att göra en bedömning.

Behandling

Behandlingarna görs uteslutande av specialistläkare, psykologer och specialistsjuksköterska med stor erfarenhet inom smärtbehandling. Du får professionell behandling med utgångspunkt i dig, din problematik och din livssituation.

Utredning

För att få förståelse och rätt indikationer på dina problem, görs en del undersökningar.
En behandlingsplan läggs upp för så effektiv behandling som möjligt av ditt problem.

Uppföljning

Vi följer upp resultaten av din behandlingsplan så att den går i positiv riktning.
Utöver vanliga återbesök finns vi också tillgängliga för telefonkonsultation.

Behöver du komma i kontakt med en läkare, boka tid eller har frågor

Ring så kommer vi att se till att du får bästa möjliga vård.

Telefontider Bokning/Frågor

Mån–Tor: 9.30–12.00  Fre: 10.00–12.00

040-655 26 00

Hitta till oss